logo

19-21 Kasım 2021

SPICE HOTEL
BELEK, ANTALYA

KONGRE BİLİMSEL BAŞKANI’NIN DAVETİ
Kıymetli Katılımcılar;

Talasemi ve hemoglobin bozukluları tüm dünyada yaygın olarak görülen kalıtsal kan hastalıklardır. Ülkemizde özellikle de Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere taşıyıcılık ve hastalık sık görülmekle beraber ülkemizde Ege, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere ülkemiz de önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır Sağlık Bakanlığının çabalarıyla birinci basamak tarama hizmetleri düzenli hale getirilerek bugün 81 il genelinde talasemi hastalığıyla mücadele eylem planı uygulanmaya konularak ciddi çalışmalar yürütülmektedir. İkinci basamak devlet hastaneleri hem tanı hem tedavi üniteleriyle hizmetler yürütmekte, bunun yanında üniversite hastanelerinde doğum öncesi tanı ve kök hücre nakliyle de üçüncü basamak hizmetler verilmektedir. Kaldı ki bunun yanında kemik iliği transplantasyonların da Sağlık Bakanlığının yasal izinleri çerçevesinde özel hastanelerde kemik iliği transplantasyonu konusunda hasta ve ailelerine hizmetler vermektedir.

Hekimler olarak bizler hastalarımızın tedavi hizmetleri, düzenli takip ve komplikasyonların önlenmesi, büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi gibi konuların yanında, hastaların meslek edinmesi ve yaşama tutunmaları için sosyal yönden de desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bu konuda ülkemizin çeşitli illerin de eğitim toplantıları yapıldığı gibi sağlık hizmetlerinin standardizasyonu yönünde hekimlerin bilinçlendirilmesi ve en son yeniliklerin paylaşımına katkı amaçlı kongre ve toplantılar da tertip etmekteyiz.

Her şeyden önemlisi de hasta ve aileleri için hizmet veren hekimlerin, hasta ve ailelerinin bir araya gelerek talasemi camiasının sorunlarını konuşup tartışacakları ve bir araya 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi'nde görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. A. Bülent ANTMEN
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı ve
IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi Başkanı
TALASEMİ FEDERASYONU BAŞKANI’NIN DAVETİ
Saygıdeğer Katılımcılar;

IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi, Talasemi Federasyonu tarafından 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Dünya’da ve ülkemiz de toplumsal bir halk sağlığı sorunu olan hemoglobinopatilerin önlenmesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları da geçmişten günümüze kadar talasemi çalışmalarında önemli hizmetlerin içerisinde yer almışlardır. Talasemi Federasyonu ve diğer derneklerde üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için sürekli olarak yılmadan ve bıkmadan çalışarak hastalar ve aileleri adına daha fazlasını yapmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış paydaşlarıyla beraber önemli çalışmaların içerisinde yer alarak ilerlemişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerden yola çıkarak geçmiş yıllarda olduğu gibi hasta, hasta aileleri ve hekimlere yönelik olarak düzenlediğimiz eğitim kongresinin bu yılda bir yenisini Antalya’da düzenleyerek hekimlerimizi, hasta ve hasta ailelerimizi bir araya getirerek sorunları görüşmek, çözümlerine katkı sağlamak ve sağlık alanında yaşanan son gelişmeleri istişare etmek amacıyla IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresine katılımınızı bekler, saygılar sunarım.

Burhan KERİMOĞLU
Talasemi Federasyonu Genel Başkanı


ORGANİZASYON KURULU

Burhan KERİMOĞLU
BAŞKAN


Bülent KOÇER
II. BAŞKAN


Faruk BAŞDEMİR
GENEL SEKRETER


Mehmet ÖZTAŞ
SAYMAN


Cafer ÇELİK
ÜYE


Turgay BESİM
ÜYE


Sebahattin DEMİRKIRAN
ÜYE


DUYURULAR

ÖN KAYIT
Kongre için ön kayıtlarımız başlamıştır.


KONGRE OTELİ
Spice Hotel, Belek-Antalya


KONGRE SEKRETERYASIOnur ERALP
0532 609 17 19
onur@aresstur.com

Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2086 Sk. No:18 Çankaya, ANKARA
Tel: 0312 417 20 00
Copyright © 2020 4. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi. Tüm hakları saklıdır.